Poriment

Co je Poriment?

Poriment je lehký silikátový materiál, dovážený na stavbu v tekutém stavu autodomíchávačem. Do některých typů se přidává drcený polystyrén, aby se zlepšily tepelně izolační vlastnosti a snížila se objemová hmotnost.

Především při rekonstrukci starších objektů se v konstrukcích vyskytují hluché prostory, které byly vyplněné zásypy. Jedná se zejména o rekonstrukci kleneb, polospalných dřevěných stropů atd. Tyto starší konstrukce většinou potřebujeme odlehčit a zpevnit. Většinou toho dosáhneme odstraněním starého nesoudržného násypu a jeho nahrazením cementovou litou pěnou s polystyrénem Porimentem P. U rekonstrukcí dřevěných stropů nebo u konstrukcí, kde hrozí protečení cementového mléka z Porimentu, je třeba vrstvu Porimentu oddělit od zbytku konstrukce separační vrstvou, která zamezí úniku vody, nebo cementového mléka.

U novostaveb se výplně týkají hlavně hluchých prostorů vzniklých vlivem statického řešení, dutých prostorů okolo odpadních trub nebo spádových výplňových vrstev pod hydroizolace na podzemních objektech (podzemní cesty, garáže atd.). V prvních dvou případech se použije cementová pěna s polystyrénem Poriment P stejně jako v případě rekonstrukcí. V případě spádových výplňových vrstev na podzemních objektech je vhodný Poriment PS.